Sezmag

98 

SEZMAG

Sezmag; bağışıklıklıkla ilişkili tiroid hastalıklarında(haşimoto ve graves), bağışıklık kuvvetlendirici olarak diğer otoimmün hastalıklarda, çinko, selenyum, magnezyum eksikliğinde kullanılam takviye edici gıdadır. İçeriğinde selenyum, çinko, magnezyum, a vitamini, e vitamini ve alfa lipoik asit içerir.

Selenyum, tiroid hastalıkları başta olmak üzere, antioksidan etkileri ile kalp hastalıkları, cilt hastalıkları, sperm kalitesini artırmada, hamile kalmak isteyen kadınlarda yumurta kalitesini artırmakta ve metabolizma düzenleyici olarak kullanılabilmektedir.

1 Servis ÜründeGünlük Değer*
İçerik
Selenyum200mcg / %15
Magnezyum Sitrat57 mg / %15
Alfa Lipoik Asit50 mg / **
A Vitamini800 mcg / %100
E Vitamini20 mg / %167
Çinko15 mg / %150
Kategoriler:

Açıklama

SEZMAG

Sezmag; bağışıklıklıkla ilişkili tiroid hastalıklarında(haşimoto ve graves), bağışıklık kuvvetlendirici olarak diğer otoimmün hastalıklarda, çinko, selenyum, magnezyum eksikliğinde kullanılam takviye edici gıdadır.

İçeriğinde selenyum, çinko, magnezyum, a vitamini, e vitamini ve alfa lipoik asit içerir.
Selenyum, tiroid hastalıkları başta olmak üzere, antioksidan etkileri ile kalp hastalıkları, cilt hastalıkları, sperm kalitesini artırmada, hamile kalmak isteyen kadınlarda yumurta kalitesini artırmakta ve metabolizma düzenleyici olarak kullanılabilmektedir.

SELENYUM’UN FAYDALARI

Kanserojen maddelerin etkisini azaltabilir.
Kalp damar hastalıklarında ve ritim problemlerinde inflamasyon azaltarak etki eder. Eksikliği kalp yetersizliğine sebep olur.
Antioksidan özelliğiyle serbest radikallerle savaşır. Serbest radikallerin bozucu ve yaşlandırıcı etkilerini azaltır.

Tiroid bezinin çalışmasını sağlar. Haşimoto ve graves hastalarında tiroid hasarını azaltır.
Saç ve tırnak gelişiminde önemli bir mineraldir. Saç ve tırnak sağlığında aktif bir mineral olan selenyum E vitaminiyle birlikte hareket edebilir veya bu vitaminin yerine geçebilir.

Yaşlanmayı geciktirir, hücrelerin genç kalmasını sağlar.
Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasında önemlidir. Bu etkiyi glutayon düzeylerini artırarak yapar.

İltihap azaltma özelliği nedeniyle astımlı kişilere, gripte faydalı olabilir.
Vücutta oluşan yanık ve yaraların iyileşmesinde takviye olarak kullanılır.
Kepek ve mantar oluşumunu önleyen şampuanlarda kullanılır.

Belleği destekliyor. Sinir sistemini oksidatif hasarlardan koruyarak Parkinson, Multipl skleroz, Alzheimer olasılığını azaltabilir.
Erkeklerde üreme gücünü artırabiliyor. Yeterli selenyum seviyeleri erkeklerde sperm fonksiyonlarını iyileştiriyor.

1 Servis ÜründeGünlük Değer*
İçerik
Selenyum200mcg / %15
Magnezyum Sitrat57 mg / %15
Alfa Lipoik Asit50 mg / **
A Vitamini800 mcg / %100
E Vitamini20 mg / %167
Çinko15 mg / %150

Nutries Sezmag 60 Kapsül 

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Nutries Sezmag 60 kapsül

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Selenyum 200 mcg

Magnezyum Sitrat 500 mg

Alfa Lipoik Asit 50 mg

A vitamini 800 mcg

E vitamini 20 mg

Çinko 15 mg

Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği sığır jelatini ve deiyonize su içerir. Hacim artırıcı olarak mikrokristalin selüloz E460 i içerir.

3.   FARMASÖTİK FORMU

Kapsül, içinde toz halinde içerik bulunan kapsül

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Sezmag, formülde verilen vitaminlerin ve selenyum yetmezliğinin tedavisinde ve profilaksisinde endikedir.Yağ emilim bozukluklan, uzun süre devam eden diyare, barsak emilim bozukluklarında artan A, E vitaminleri ve selenyum ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. Aynca içeriğindeki A,E vitaminlerinin ve selenyumun antioksidan etkilerinden dolayı, genel sağlığın korunmasında kullanılır. İçeriğindeki alfa-lipoik asit, vitamin benzeri, ancak alfa-keto asitlerin oksidatif dekarboksilasyonunda koenzim fonksiyonuna sahip endojen bir maddedir. Sezmag içindeki  çinkodan dolayı çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde; içeriğindeki magnezyum içeriğinden dolayı da; Magnezyum eksikliği, kramp ve tetani durumlarında , gebelikte preterm kasılmalar ve spazmlarda kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Hekim tavsiyesine göre;

Takviye olarak günde: 1 kapsül

Uygulama şekli:

Oral olarak kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkili ek bilgiler:

Pediyatrik populasyon:

İlaç 11 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan selenyum, çinko, magnezyum, alfa lipoik asit, E vitaminine, A vitamini ya da ilacın bileşiminde bulunan diğer bileşenlerden herhangi birine aşın duyarlılığı olanlarda ve hipervitaminöz olgularında kontrendikedir.

Gebelik ve laktasyon döneminde yalnızca spesifik endikasyonlar için doktor kontrolünde kullanılır.

İleri derecede böbrek ve karaciğer yetersizliği ve kalp yetersizliğinde kullanılmaz.

E vitamininin antikoagülan ve östrojen alan hastalarda kanama zamanım uzatabileceği (K vitamininin kanın pıhtılaşması ile ilgili fonksiyonu üzerindeki antagonistik etkisi nedeni ile) bildirilmiştir. Ancak bu etkinin klinik önemi bilinmemektedir. Oral kontraseptif kullanan kadınlarda, pıhtılaşma bozukluğu defekti olanlarda, yüksek doz antikoagülan tedavisi görenlerde, K vitamini eksildiği olanlarda çok dikkatle alınması gerekir, kanama eğilimi artabilir. Tokoferol ile tedavi edilen hastalarda tromboflebit görülebilir.

E vitamininin terapötik kullanımı hemorajik inme ile ilişkilendirilmektedir.

Bazı klinik veriler, düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli vitamin E tedavisini nekrotize enterokolit ile ilişkilendirmektedir.

A vitamini yüksek dozda uzun süre alındığında özellikle avuç içi ve ayak tabanında san renkli lekeler meydana gelebilir. Bu durum reversibldir ve gerekli miktarda karoten retinole çevrildiğinden zararsızdır. Yani ahipervitaminöz gelişmez. Hiperkarotenemi kalıtsal olarak karoteni retinole çeviremeyenlerde, diabetes mellitus, hipotiroit ve anoreksi nervosa’da daha sık görülür. Bu hastalar yüksek doz karoten tüketiminden kaçınmalıdır. Karaciğer fonksiyon yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Cilt kanseri olan hastalarda selenyum kullanmadan önce doz ayarlaması yapılmalıdır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Antikoagülanlann, trombolitikler/diğer trombosit agregasyonu/hemostaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir.

Antiasitler safra asitlerini çökelterek yağda eriyen vitaminlerin emilimini azaltabilir.

Prevantif ve tedavi dozlarında alınan E vitamini, A vitamininin absorpsiyonunu artırmakla birlikte, yüksek dozlarda bu etkinin ters olduğu ve absorpsiyonu azalttığı bilinmektedir. E vitamininin anti-K vitamini etkisi olduğu ve bu nedenle yüksek doz E vitamini uygulamalarının kanama riskini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Tedavinin etkinliğini azaltabileceğinden, kemoterapi radyoterapi, demir, yağda çözünen vitaminler, kolestiramin, kolestipol ile aynı anda kullanılmamalıdır.

Kanama zamanım etkileyebileceğinden oral kontraseptif kullanan kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

A vitamini ihtiva eden multivitamin ya da vitamin A ilaçlan ile birlikte kullanılmamalıdır. Akne tedavisinde retinoidlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Asitretin ile beraber kullanılmamalıdır. Çünkü asitretin, ciddi yan etkilerin riskini artırabilir.

Orlistat, beta-karoten gibi yağda çözünen vitaminlerin gastrointestinal sistemden absorpsiyonunu azaltabilir. Orlistat ve beta-karoten uygulamalan arasında en az 2 saat bulunmalıdır.

Selenyum ve dimerkaprol toksik kompleksler oluşturduğundan beraber kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastaların magnezyum ihtiyacı arttığında doz, böbrek yetmezliğinin derecesine göre hekim tarafından ayarlanmalı ve hekim gözetiminde verilmelidir.

Ayrıca çinko tuzları penisilin türevleri ile birlikte alınmamalıdır. Çinko sülfat ve magnezyum oksit, tetrasiklinler ile şelat teşkil edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Demir preparatları demir/çinko molar oranının 25/1’in üzerinde olduğu durumlarda çinko sülfatın biyoyararlanımını azaltmakta, bu oran 2.5/1’in altında ise etkilememektedir.

Penisilamin ile birlikte alındığında penisilaminin etkisini azaltabilir.

Çinko siproflokasinin emilimini azaltabilir.

Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Antiasitler, çinko sülfatın biyoyararlanımını azaltmaktadır.

Yüksek fitik asit (inozitol) içeren gıdalar ve kahve çinko bileşikleri ile şelat oluştururlar. Oral yoldan alınan çinko tuzlarının optimum absorbsiyonunun sağlanması için yiyecek ve içeceklerle (su dışında) birlikte alınmamalıdır.

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltır.

İçeriğindeki magnezyumdan dolayı aşağıdaki ilaçlarla aynı anda kullanılmamalıdır: Renal magnezyum kaybının artmasına sebep olduklarından dolayı diüretikler, aminoglikozidler (gentamisin, tobramisin, amfoterisin B), immunosüpresanlar (siklosporin A), sitostatikler (cisplatin) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Magnezyum absorpsiyonunu artırdığından indometasin alınmamalıdır.

Pediyatrik popülasyonda kullanımı uyun değildir..

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

E vitamini östrojen alan hastalarda kanama zamanım uzatabileceğinden, oral kontraseptif kullanan kadınlarda çok dikkatli alınması gerekir.

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /veveya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler kulanımdan yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Betakaroten’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

İyi yönetilmiş epidomiyolojik çalışmalar E vitamininin gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri konusunda yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

E vitamini plasentaya geçer. Gebelik sırasında yüksek doz alımıyla fetus buna adapte olabilir. Hayvan deneylerinde teratojenik, karsinojenik ve mutajenik etkisinin olmadığı gösterilmişse de insanlarda gebelikteki emniyeti bilinmemektedir.

Hayvan çalışmaları, selenyumun yüksek doz verildiğinde doğum hasarına neden olduğunu göstermiştir.

Sezmag  sadece doktor gözetiminde ve doktor önerisine uygun olarak kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Betakaroten ve selenyumun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. E vitamini süte geçer. Emzirilen bebekler üzerindeki yan etkileri bilinmemektedir. Laktasyon döneminde, hem anne hem de bebek için risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra ve sadece doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

Üreme yeteneği/ fertilite üzerine etkisi bilinmemektedir.

4.7.    Araç ve makine kullanımı özerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımına karşı herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Selenyum:

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Alerjik reaksiyonlar (Kurdeşen, zor nefes alma, yüzde, dudaklarda, dil veya boğazda şişme)

İçeriğindeki çinko ve magnezyumdan dolayı Hipotansiyon, aritmi, potasyum eksikliğinde elektrokardiyografik değişiklikler.  Kusma, dışkı renginde koyulaşma, seyrek olarak  Gastrointestinal irritasyon, bulantı, diyare, kabızlık, epigastrik dolgunluk, Çok seyrek: Hazımsızlık, midede yanma yapabilir.

4.9.Doz aşımı ve tedavisi

Günde 1 gramı aşan E vitamini dozunda geçici barsak rahatsızlıkları, yorgunluk ve zafiyete neden olabileceği bildirilmiştir. Gerekli destekleyici önlemler alınmalıdır.

Uzun süre yüksek dozda A vitamini (300 mg/gün) alınması hiperkartonemi’ye neden olabilir. Bu durumda ilaç kesilmelidir.

Selenyum doz aşımı, ishal, tırnaklarda yumuşama, nefeste ve terde sarımsak kokusu, saç kaybı, sinirlilik, deride kaşıntı, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir.

İçeriğindeki çinkoya bağlı zehirlenmelerde mide yıkanarak elektrolit dengesi sağlanır. Magnezyuma bağlı zehirlenmelerde ise 100-200 mg kalsiyumun 5-10 dakika içinde intravenöz uygulanması ile tedavi edilir.

Takviye Edici Gıda Onay No : 006504-09.10.2019

İşletme Kayıt No: TR-34-K-156062

Üretici Firma: Avinex Pharma ilaç San. Ve tic. Ltd. Şti.

Marka Sahibi : Endokrin Sağlık ve Yayıncılık Limited Şti.

Menşei Ülke :  Türkiye

Barkod No: 8 682495202019

Raf ömrü Bilgisi : 36 ay , Parti Son tüketim tarihi 12/2022, Parti no: D02121901