Tiroid Hastalıkları Tedavisi

Tiorid hastalıkları dünyada sık görülen hastalıklardır. Son dönemlerde sıklığı daha da artmıştır. Hipotiroidi , tiroid bezinin az çalıştığı bir hastalıktır. Tedavisinde T4 ve T3 içeren hormon tedavileri kullanılmaktadır. Bu hastalarda ilave tedavi olarak hastaların şikayetini azaltmak, belirtilerini ve bünyede oluşan mineral ve vitamin eksikliklerini gidermek için, tiroid ilaçalrının etkisinin artırmak için iyot, selenyum, çinko magnezyum ve demir içeren takviyeler gerekmektedir.

Hipertiroidi, tiroid bezinin fazla çalıştığı hastalık grubudur. Bu hastalıkta birincil tedavi tiroid hormon salgısını azaltıcı ( antitiroid) etkili ilaçlar kullanmaktır. Tedavi sırasında selenyum içeren bağışıklık kuvetlendriciler hastalık kontrolünü kolaylaştırmakta ve göz tutulumunu engelleyip tedaviye yardımcı olmaktadır.

Sezmag

Sezmag; bağışıklıklıkla ilişkili tiroid hastalıklarında(haşimoto ve graves), bağışıklık kuvvetlendirici olarak diğer otoimmün hastalıklarda, çinko, selenyum, magnezyum eksikliğinde kullanılam takviye edici gıdadır. İçeriğinde selenyum, çinko, magnezyum, a vitamini, e vitamini ve alfa lipoik asit içerir.

Selenyum, tiroid hastalıkları başta olmak üzere, antioksidan etkileri ile kalp hastalıkları, cilt hastalıkları, sperm kalitesini artırmada, hamile kalmak isteyen kadınlarda yumurta kalitesini artırmakta ve metabolizma düzenleyici olarak kullanılabilmektedir.

Iofer

İofer, iyot eksikliği ve demir eksikliği olan hastalarda kullanılan bir takviyedir.

İyot eksikliği önemli problemlere yol açan durumdur. İyot eksikliğinin en büyük zararı anne karnındaki fetus ve yeni doğmuş çocuklar üzerindedir. Demir eksikliği toplumda sık görülen bir diğer problemdir. Gelişmiş ülkelerde erişkin erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda demir eksikliği anemisi  sıklığı %2-5 iken, 15-59 yaş arası kadınlarda %10, gebelerde %23 olarak bildirilmiştir.

Nutries D3K2

Nutries D3K2 ; aktif madde olan kolekalsiferol ve K2 vitamini içermektedir . D vitaminine, vücudun kalsiyumu absorbe etmesine yardımcı olması için gereksinim duyulur.